Bitdefender

امنیت سیستم ها، مراکز داده ها و سرورهای ابری را به Bitdefender بسپارید.

– بستری متمرکز برای تامین بالاترین امنیت در کنار بهینه ترین کارایی
– پوشش فراگیر سیستم های عامل و بسترهای مجازی سازی
– کنسولی واحد برای مدیریت تمامی سیستم های سازمان
– راه اندازی در مدتی بسیار کوتاه با بهره گیری از ماشین های مجازی آماده بکار
– سیستم لایسنس منعطف